Systemy alarmowe

Wykonujemy małe, jak również rozbudowane systemy alarmowe zintegrowane z systemami automatyki domowej.

Wykonujemy systemy alarmowe obiektów mieszkalnych i usługowych.

System alarmowe:

  • obwodowe
  • zewnętrzne
  • wewnętrzne
  • zbicia szyb
  • zalania
  • wycieku gazów