Instalacje elektryczne

Standardowe instalacje elektryczne

  1. Montaż i demontaż włączników w czasie remontów lub innych prac związany jest z koniecznością zwracania uwagi czy i na której żyle przewodu jest napięcie, które jest niebezpieczne dla człowieka.
  2. W zależności od ilości puszek w ścianie i przeznaczenia przewodów do załączenia obwodów elektrycznych rośnie liczba przewodów schodzących w jedno miejsce na ścianie, pod tynkiem.
  3. Połączenia wykonywane są w puszkach elektrycznych, późniejsza modernizacja lub naprawy połączeń w puszkach wiążą się z naruszaniem tynków w pomieszczeniach – co konsekwencji powoduje konieczność wykonania drobnych prac wykończeniowych.

Standardowe instalacje elektryczne są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym od wielu lat.

Nowoczesne instalacje elektryczne

  1. Wszystkie obwody i niezbędne połączenia elektryczne są wykonywane w rozdzielni elektrycznej. Zapewnia to łatwą modernizację lub serwisowanie.
  2. Nie stosuje się puszek elektrycznych do połączeń elektrycznych w pomieszczeniach, całe okablowanie prowadzone jest do rozdzielni elektrycznej.
  3. Włączniki obwodów elektrycznych są zrealizowane na cienkich przewodach teletechnicznych, po których płynie napięcie bezpieczne dla człowieka, maksymalnie 24VDC – w przypadku dotknięcia nieodczuwalne.
  4. Łatwa modernizacja i późniejsza implementacja urządzeń automatyki – bez ingerencji w strukturę budynku. Standardowa instalacja elektryczna może się zmienić w nowoczesną instalację automatyki.
  5. Brak przewodów wysokiego napięcia w włącznikach.
  6. Mniejsza ilość okablowania o wysokim napięciu w domu.

Nowoczesne instalacje elektryczne wiążą się z większą ilością okablowania w domu.